Tag - p

Planisfer Atau Planisfir, Yang Benar Adalah?

Manakah yang merupakan kata baku, planisfer atau planisfir? Manakah penulisan yang benar, planisfir atau planisfer? Planisfer atau planisfer yaitu sebuah peta yang digambarkan dalam bidang datar. Bila kita bicara bahasa baku, maka penulisan yang benar dari kedua kata tersebut adalah?   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata yang benar yaitu planisfer. Kata planisfir dengn i bukanlah kata baku. Kata yang benar dan baku yaitu planisfer. Penulisan yang benar yaitu planisfer. [...]

Read more...

Presepsi Atau Persepsi, Yang Benar Adalah?

Kata baku Manakah yang merupakan kata baku, persepsi atau presepsi? Manakah penulisan yang benar, presepsi atau persepsi? Persepsi atau presepsi sanggup diartikan sebagai sudut pandang akan sesuatu. Bila kita bicara bahasa baku, maka penulisan yang benar adalah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi ialah kata yang baku. Kata presepsi tidak termasuk kata baku. Kata yang benar dan baku ialah persepsi. Penulisan yang [...]

Read more...

Pebalap Atau Pembalap, Yang Benar Adalah?

Kata baku Manakah yang merupakan kata baku, pembalap atau pebalap? Manakah penulisan yang benar, pebalap atau pembalap? Pebalap atau pembalap yakni orang yang melaksanakan balapan. Bila dilihat dari sisi baku, manakah penulisan yang benar dari kata tersebut? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang benar yakni pembalap. Kata pebalap tidak dikenal dalam KBBI. Kata yang benar dan baku yakni pembalap. Penulisan yang benar [...]

Read more...

Pancuran Atau Pancoran, Yang Benar Adalah?

Kata baku Manakah yang merupakan kata baku, pancoran atau pancuran? Manakah penulisan yang benar, pancuran atau pancoran? Dalam aktifitas sehari-hari, kita lebih sering mendengar istilah pancoran daripada pancuran. Bila bicara bahasa baku, manakah penulisan yang benar? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang benar ialah pancuran, bukan pancoran. Kata yang benar dan baku ialah pancuran. Penulisan yang benar ialah pancuran. Arti kata pancuran berdasarkan KBBI adalah: Air yang memancur Tempat air memancur Saluran pemancur Pancuran berasal dari kata [...]

Read more...

Terpateri Atau Terpatri, Yang Benar Adalah?

Kata baku Manakah yang merupakan kata baku, terpateri atau terpatri? Manakah penulisan yang benar, patri atau patri? Kita mungkin sering mendengar istilah dari terpatri atau terpateri. Apa asala kata terpatri? Dan manakah penulsan yang benar dari keduanya? Terpateri atau terpatri berasal dari kata patri atau patri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata yang benar ialah patri, bukan pateri. Kata yang benar dan baku ialah patri. maka, Penulisan yang benar ialah terpatri. Arti kata [...]

Read more...

Pensil Atau Pinsil, Yang Benar Adalah?

Kata baku Manakah yang merupakan kata baku, pensil atau pinsil? Manakah penulisan yang benar, pinsil atau pensil? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang benar yaitu pensil. Kata yang benar dan baku yaitu pensil. Penulisan yang benar yaitu pensil. Arti kata pensil berdasarkan KBBI adalah: 1. alat tulis berupa kayu kecil bundar berisi arang 2. alat menggambar berupa ikatan bulu (rambut) bertangkai, kuas. contohnya pensil alis.

Read more...