Sale!
Tafsir Muhammad Ali
Tafsir Muhammad AliTafsir Muhammad Ali

Al-quran, Terjemah & Tafsir Muhammad Ali

Rp 250.000 Rp 175.000

Klik disini untuk melihat Quran dalam bentuk pdf online 1.000 halaman

Sebagai lagi, biar berapapun “modern” nya keterangan-keterangan dalam karangan Maulwi Muhammad Ali itu, berapapun takluknya kepada ilmu pengetahuan (wetenschappelijk), akan tetapi sepanjang pendapatan penyelidikan saya, selamat ia daripada paham kebendaan (materialisme) dan daripada paham “ke-aqlian” (rationalisme), paham keghaiban (mistik), yang menyimpang daripada iman dan taukhid Islam yang benar. Tegasnya terpelihara ia daripada kesesatan Dahriyah, Mu’tazilah dan Batiniyah.

Akhir-al-kalam penerbitan salinan Qur’an dan tafsir yang diusahakan itu tidak memakai asas kuno. Dari mula-mula terbit bagian pertama penyalin dan penerbit suka menerima “perbaikan” kalau ada salah satu pihak membuktikan salah atau keliru ataupun suatu yang amat berlainan di dalam salinan yang diterbitkan itu. Dan tiap-tiap “persalinan” yang kuat alasannya akan dicetak pula dan dilampirkan kepada bagian yang berikut.

Dengan jalan ini saya beroleh keyakinan, bahwa dengan usaha penerbitan salinan tafsir itu dapatlah segala faedah yang berguna dengan menyingkiri segala yang mudlarat dan keliru.

Maka oleh sebab itu bukan saja hilang “tak sedap hati” saya yang pada permulaan itu, melainkan berganti suka dan setuju membantu dengan segala kesumngguhan hati akan menjadikan usaha itu.

Adapun akan taufiq, kepada Allah kita pohonkan”.

Demikianlah kata pengantar dari Bpk H. Agus Salim seorang  Tokoh Pahlawan Nasional dan  Bpk HOS Tjokro Aminoto sebagai Pahlawan dan Bapak Pendiri Bangsa untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan pada tahun 1945 Bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya yang diwakili oleh Ir. Soekarno, sang menantu dan juga murid Bpk. HOS Tjokro Aminoto.

Category: .

Product Description

Tafsir Muhammad Ali

Tafsir Muhammad Ali

06062014797_rev

Al Quran terjemah dan tafsir yang berada di blog ini kami ambil dari Quran Suci Terjemah dan Tafsir karya Maulana Muhammad Ali terjemahan bahasa Indonesia terbitan tahun 2014. Al-Quran yang sudah diterjemahkan kedalam berbagai macam bahasa negara, salah satunya diterjemahkan ke bahasa Indonesia pada tahun tahun 1970 dari edisi bahasa Inggris tahun 1951. Tafsir ini pernah dijadikan salah satu sumber Terjemahan dan tafsir dari Quran Departement agama (paling tidak) pada tahun 1985-1986. Di point 18 adalah Edisi Bahasa Inggrisnya sedangkan di point 20 merupakan terjemahan bahasa Belanda

 

 

Image PilihLihat
Cuplikkan PilihLihat

Brosur PilihLihat

Additional Information

Weight 2 kg
Dimensions 21 x 29.7 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Tinggalkan Balasan